Aalbæk Vandværk

Aalbæk Vandværk forsyner ca. 900 forbrugere med rent drikkevand af højeste kvalitet. Vandværket ejes af et andelsselskab, som ledes af en bestyrelse. Som aftager af vand fra Aalbæk Vandværk er man automatisk medlem i andelsselskabet og dermed medejer af vandværket.

Stikledninger

Der har blandt forbrugerne hersket tvivl om, hvem der skal betale hvad i forbindelse med reparation og fornyelse af stikledninger.
Derfor præciseret hermed gældende retspraksis og regler for, hvem der bærer udgifterne i forbindelse hermed: Vandværket er forpligtet til at dække udgifter indtil 1 m ind på ejendommen, uanset hvor stophane er placeret. Udskiftning af stikledninger herudover, samt reparationer, der ligger mere end 1 m inde på ejendommen, er for forbrugers regning.
Disse regler gælder ligeledes ved etablering af ny stikledning, hvor der betales tilslutningsafgift efter gældende regler.