Aalbæk Vandværk
VI LEVERER VANDET - DET ER HELT KLART

Vandkvalitet

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, som af drikkevandet hos forbrugerne, på vandværket og ledningsnettet.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.
Der udføres følgende kontroltyper:
• A-prøver hos forbruger
• B-prøver hos forbruger
• Driftskontrol på vandværk og ledningsnet
• Boringskontrol på alle boringer

Aalbæk Vandværk har analyseresultater liggende på mitdrikkevand.dk.
Name: md.JPG.
Name: nitrat md.JPG.


14-10-2022:
Ingen PFAS i vandet fra Aalbæk Vandværk.

23-08-2019:Vi har fået foretaget prøver på alle boringer for det så meget omtalte Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA),og der er ikke fundet forurening heraf.

Forbrugerne kan med ro i sindet drikke vores vandværksvand.
Vandanalyser viser, at der ikke er fundet PFAS-forbindelser i vores drikkevand.

Vandprøverne, der er analyseret for mere end 40 forskellig uønskede kemikalier - blandt andet PFAS-forbindelser - er taget ude ved forbrugernes vandhaner.Vandet, vi drikker, er en vigtig næringskilde for os. Det hentes i undergrunden, og når det kommer ud af hanerne, er det sundt, friskt og rent, takket være naturen.

Vandets kvalitet trues af de bakterier og kemiske midler, vi bruger i husholdningen, landbrug og industri.

Hos Aalbæk Vandværk gør vi meget ud af at passe på vandet, men det er et fælles ansvar.

Forklaring til analyser:

I "Bekendtgørelse om vandkvalitet om tilsyn med vandforsyningsanlæg" oplyses om de højest tilladelige værdier for bakterier og kemiske stoffer i drikkevand, og om de såkaldt vejledende værdier, som det skal tilstræbes, at vandet overholder.

Disse værdier findes på mitdrikkevand.dk - tryk på "I" knappen og læs mere om det enkelte parameter.
Hvis den målte værdi angives med tegnet < betyder det at stoffet ikke har kunnet måles eller ligger under metodens detektionsgrænse.

Aalbæk Vandværk
CVR nr. 23027658
Tlf.: 9848 8425
E-mail: post@aalvand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net