Aalbæk Vandværk
VI LEVERER VANDET - DET ER HELT KLART

Velkommen til Aalbæk Vandværk

Aalbæk Vandværk forsyner ca. 900 forbrugere med rent drikkevand af højeste kvalitet. Vandværket ejes af et andelsselskab, som ledes af en bestyrelse. Som aftager af vand fra Aalbæk Vandværk er man automatisk medlem i andelsselskabet og dermed medejer af vandværket.

Driftsstatus

Driftsituationen er normal
Omlægning af drift: Vores vandværkspasser gennem mange har opsagt sin stilling til fratrædelse den 31-10-2023
Som følge af, at det ikke har været muligt at genbesætte stillingen som vandværkspasser, har bestyrelsen besluttet, at driften omlægges således, at vi fremover køber vand hos Forsyningen i Frederikshavn, og nedlægger boringer i Aalbæk Klitplantage.Det betyder ikke, at vandværket lukker. Aalbæk Vandværk er også fremover en selvstændig juridisk enhed, der leverer vand til forbrugerne i Aalbæk.Bestyrelsen har en formodning om, at vi med tiden herved vil opnå en økonomisk besparelse, som vil komme forbrugerne til gode, ved en nedsættelse af vandtaksterne.
Aalbæk Vandværk
CVR nr. 23027658
Tlf.: 9848 8425
E-mail: post@aalvand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net