Aalbæk Vandværk
VI LEVERER VANDET - DET ER HELT KLART

Indvindingsopland
Indvindingsoplandet til Ålbæk vandværk er udpeget som ikke sårbart med hensyn til nitrat.
Udpegningen bygger på arealanvendelsen (mest ekstensiv drevet klitplantage) samt den reducerende grundvandskvalitet.

Kildepladsen skønnes sårbar overfor pesticider og andre miljøfremmede stoffer (fund af pesticidrester i en af boringerne). Det er derfor vigtig at fastholde det nuværende ekstensive skovbrug uden brug af pesticider. Indholdet af pesticider bør følges nøje. Da det grundvand der pumpes op fra boringerne ligger tæt på salt grundvand bør saltindholdet i det oppumpede grundvand følges nøje.


Name: indvindingsopland.JPG.
Aalbæk Vandværk
CVR nr. 23027658
Tlf.: 9848 8425
E-mail: post@aalvand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net