Aalbæk Vandværk
VI LEVERER VANDET - DET ER HELT KLART

Information til forbrugerne


Vandets hårdhed
- er bestemt af indholdet af calcium og magnesium.
Hårdhedsgraden opgives i dH; hvor et stort indhold betyder, at vandet er hårdt, og et lille indhold betyder, at vandet er blødt.

Der findes ingen kvalitetskrav til hårdheden, men den bør som udgangspunkt ligge mellem 5-30° dH.
0-4 - Meget blødt
4-8 - Blødt
8-12 - Middelhårdt
12-18 - Temmelig hårdt
18-30 - Hårdt
over 30 - Meget hårdt
Vandet fra Aalbæk Vandværk har en hårdhed på 6,11 dH - blødt vand.(målt den 01-05-2023)A'conto rater og årsopgørelse
Vandforbrug og målerleje betales forud, og opkræves i 2 rater, i april og oktober måned, og forfalder til betaling den 20. i den pågældende måned.Slutafregning af vandbrug for forbrugsåret udsendes i marts/april måned det efterfølgende år.
Forbrugsåret følger kalenderåret.Eventuelle regulering for foregående års forbrug, indgår i acontoraten for april måned.


Måleraflæsning
Vandmålere skal aflæses pr. 31. dec. Hvert år, til brug for årsopgørelse.Fra 31-12-2021 foretager vandværket selv den årlige aflæsning af målerne.Øvrige aflæsninger, f.eks. i forbindelse med ejerskifte, skal man indtil videre selv foretage, og indberette til Vandværket.

Såfremt vi ikke modtager aflæsning, og vandværket selv må foretage denne, opkræves et gebyr for aflæsning, jf. prisblad.
NB!...............NB!
Vi har nogle få målere, som vi ikke kan skifte inden nytår.De forbrugere, hvor dette gør sig gældende, vil modtage et aflæsningskort umiddelbart før nytår.Måleren skal aflæses pr. den 31.12.2021, og kortet returneres til Vandværket senest den 10. januar 2022.Modtager vi ikke kortet retur, foretager Vandværket en aflæsning af måleren, og herfor pålægges forbrugeren et gebyr jf. prisbladet.

Der vil for 2022 stadig være nogle målere som ikke er skiftet.
Til disse forbrugere vil der blive udsendt aflæsningskort, som skal returneres til Vandværket senest den 10. januar 2023.Betaling via betalingsservice
Betaling af a'conto rater til værket kan ske via betalingsservice.Oplysninger, som dit pengeinstitut skal anvende ved tilmelding er:Kreditornr. : 03159531Deb.Gr. : 00001Kundenr. : forbrugernr.
Disse oplysninger fremgår af indbetalingskortet.


Betaling fra udlandet
Betaler du fra udlandet kan du overføre beløbet til vores bankkonto, ved at bruge disse oplysninger:
IBANNR.:   DK88 90081320110013  - BIC/SWIFT-CODE:   SPNODK22

Husk at oplyse forbrugernr. ved indbetaling.

Aalbæk Vandværk
CVR nr. 23027658
Tlf.: 9848 8425
E-mail: post@aalvand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net