Aalbæk Vandværk
VI LEVERER VANDET - DET ER HELT KLART

Vandbehandling
Vandværket har 10 boringer som kører på skift og kan supplere hinanden, hvis forbruget stiger.
Råvandet ledes gennem iltningstårn med iltningstrappe samt mekanisk indblæsning af luft i bunden.
Herefter vandbehandles vandet i 7 forfiltre og 6 efterfiltre (åbne) og lagres så i rentvandstanken.
Vandet pumpes ud til forbrugerne med et frekvensstyret udpumpningsanlæg.
Aalbæk vandværk har nødforbindelse til Frederikshavn Vand.
Name: proces diagram.JPG.
Aalbæk Vandværk
CVR nr. 23027658
Tlf.: 9848 8425
E-mail: post@aalvand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net